Nastavení a údržba

Nastavení a údržba

Nastavení kování oken a nastavení pantů dveří se skládá z několika kroků. Jako pomoc vám poslouží návody, které si můžete stáhnout.

Údržba

Na plastové okno jako součást stavebního dílu jsou kladeny vysoké technické požadavky. Kromě důležité údržby kování oken musíte průběžně kontrolovat povrch okenních rámů a křídel, zasklení a těsnění a poškozená místa okamžitě opravit.

Gumové těsnění je třeba 1 x ročně umýt saponátem a natřít silikonovým olejem. Tímto způsobem se zajistí dlouhá životnost a funkčnost těsnících částí. Pro čištění používejte vždy pouze běžné čisticí prostředky s nízkou agresivitou.

Při realizaci omítek, opravě vnitřního ostění nebo jakýchkoli stavebních pracích nesmí v žádném případě dojít k znečistění nebo zanesení komponent kování omítkou, maltou atd.

Z důvodu zachování funkčnosti otevíracího – sklopného kování (OS) u plastových oken a balkónových dveří je nezbytné provést alespoň jednou do roka následující úkony:

  • U částí kování, které mají bezpečnostní charakter, je nezbytné kontrolovat v pravidelných intervalech jejich opotřebení.
  • Všechny pohyblivé části a uzavírací místa kování se musí namazat. Mazat uzávěry a uzavírací čepy technickou vazelínou. Do všech vodících drážek nakapat několik kapek oleje na spodní táhla.
  • Je nezbytné používat pouze čisticí a ošetřovací prostředky, které neporuší ochranu proti korozi.