Skla

Kombinace skladby skel dovoluje využít přednosti různých typů skel, ale také usměrňovat spektrum slunečních paprsků a vyhovět různým požadavkům:

  • Bezpečnostní skla na ochranu proti vloupání vznikají plošným spojením dvou nebo více vrstev skla a speciálních fólií s vysokou pevností a elasticitou
  • Reflexní, protisluneční skla zajišťují účinnou ochranu proti slunečnímu záření. Tenkou vrstvou oxidů kovů nebo koncentrací pigmentu v barevných fóliích mezi vrstvami skla je možné regulovat sluneční energii
  • Okrasná ornamentová skla ze skel předbarvených v hmotě nebo s plastickou povrchovou strukturou pro různé účely
  • Skla s okrasnými a bezpečnostními mřížkami mezi vrstvami skla v různých tvarech, tloušťkách a povrchové úpravě

Ukázky skleněných výplní

Skla