Profesionální montáž

Žádejte si montéry s certifikátem

Spokojenost zákazníka s produkty Slovaktual nekončí tím, že se zákazník rozhodne pro Slovaktual, zaplatí požadovanou částku a odejde domů. Není to tak, jako byste si koupili televizor nebo ledničku. Objednáním a zaplacením ceny za výrobky Slovaktual začíná dlouhá cesta ke spokojenosti zákazníka, která prověří správnost jeho rozhodnutí. Jednou z nejdůležitějších věcí na cestě ke spokojenosti je samotná montáž oken a dveří, jejichž správnost umocňuje kvalitu oken. Slovaktual si uvědomuje důležitost správné montáže a proto dbá ve zvýšené míře o to, aby montážní skupiny byly dobře odborně připravené a zvládli správné provedení montáže.

Slovaktual zřídil přímo ve výrobě školící centrum, kde se jeho montéři učí teoreticky, ale také prakticky, pravidlům správné montáže. Školení také zahrnuje montáž na tzv. pásky – které chrání připojovací spáru. Montéři jsou na závěr školení přezkoušeni a na základě úspěšného absolvování školení získávají Certifikát, který je opravňuje k montování výrobků Slovaktual.

Zákazník by měl požadovat pouze montéry s certifikátem, kteří zaručí správnou funkčnost výrobků Slovaktual.

Profesionální montáž